Правила

1. Състезание
1.1. Pole Art Bulgaria е международно състезание по Pole Dance.
2. Организатор
2.1. Организатор на състезанието е Pole Dance Bulgaria.
3. Дати
3.1.Състезанието ще се проведе на 20 Март 2021 година.

3.2. Репетиции за състезанието ще се проведат на 19 Март 2021 година.

3.3. Подробната програма ще бъде оповестена на официалните страници на състезанието в интернет и социалните мрежи.

4. Локация
4.1. Състезанието ще се проведе на територията на град София, на сцената на “Кино театър Освобождение”, бул „княгиня Мария Луиза“ 106, 1233 София.
5. Категории
5.1. Минималното изискване, за да се формира категория е 5-ма участници.

5.2. Категории

5.3.1. Жени Елит

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 2 години

– Ако кандидатът е участвал и спечелил елитни състезания (в която и да е категория)

5.3.2. Мъже Елит

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 2 години

– Ако кандидатът е участвал и спечелил елитни състезания (в която и да е категория)

5.3.3. Двойки Елит

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 2 години

– Ако кандидатът е участвал и спечелил елитни състезания (във която и да е категория)

– Двойките могат да бъдат и смесени – мъж/жена

5.3.4. Жени полупрофесионалисти

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 2 – 5 години

– Ако кандидатът е участвал и спечелил елитни състезания в категория аматьори

5.3.5. Мъже полупрофесионалисти

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 2 – 5 години

– Ако кандидатът е участвал и спечелил елитни състезания в категория аматьори

5.3.6. Двойки полупрофесионалисти

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 2 – 5 години

– Aко кандидатът е участвал и спечелил елитни състезания в категория аматьори

5.3.7. Жени аматьори

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 1 – 2 години

– Кандидатите не трябва да са инструктори

– Забранени са „handsprings“ и “deadlifts”

5.3.8. Мъже аматьори

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 1 – 2 години

– Кандидатите не трябва да са инструктори

– Забранени са „handsprings“ и “deadlifts”

5.3.9. Двойки  аматьори

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 1 – 2 години

– Кандидатите не трябва да са инструктори

– Забранени са „handsprings“ и “deadlifts”

5.3.10. Мастърс (40+)

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 1 година

– Кандидатите трябва да имат навършени 40 години

5.3.11. Деца (15-17г.)

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 1 година

– Кандидатите трябва да са на възраст между 15-17 години

5.3.12. Деца (8-14г.)

– Кандидатите трябва да имат опит на пилон не по-малко от 1 година

– Кандидатите трябва да са на възраст между 8-14 години

6. Изисквания и правила

6.1. Състезанието е отворено за участници от страната и чужбина, както и танцови училища, студия, представители на организации и други.

6.2. Кандидатът трябва да е навършил 18 години;

6.3. В случай че кандидатът няма навършени 18 години, може да се запише за участие само при следните условия: 

-Да има навършени 8 години

-Да предостави декларация с родителско съгласие. тук

6.4. Преди и по време на състезанието не се допуска консумацията на алкохол, употребата на наркотични и психотропни вещества, които повлияват на ума и съзнанието, както и употребата на всякакви забранени стимуланти и стероиди;

                    *Всяко нарушение на това правило ще се наказва с незабавна дисквалификация

6.5. Всеки участник удостоверява, че е запознат с правилата.

7. Регистрация и такси за участие
7.1. Всеки кандидат трябва да направи своята регистрация през регистрационната форма на официалната страница на състезанието и да заплати такса за участие;

7.2. Таксата за участие на индивидуален състезател е 40 EUR, за двойки – 50 EUR, за деца – 25 EUR или равностойността им в лева по фиксинга на БНБ към датата на плащане.

7.3. В случай че кандидатите не бъдат допуснати до състезание, таксата ще им бъде върната от организатора, по банков път.

7.4. Такса при дисквалификация, поради нарушаване на правилата от страна на състезател, допуснат до участие, няма да бъде възстановена от организатора.

7.5. Крайният срок за регистрация е 23:59 часа на 20 Декември 2020 година.

7.6. Финалистите ще бъдат обявени в 14 дневен срок след затваряне на платформата за регистрация.

7.7. Таксите за участие се превежда към PayPal: poleartbg@gmail.com. В случай на отказ таксата не се възстановява.

8. Документи за регистрация
8.1. Коректно попълнена регистрационна форма.
8.2. Копие от платежно нареждане.
8.3. Линк към видео в Youtube.
8.4. В деня на репетицията при регистрация, кандидатите трябва да представят копие и оригинал на валиден личен документ – лична карта, паспорт, шофьорска книжка, свидетелство за пребиваване.
8.5. Всички кандидати трябва да попълнят декларация за участие, предоставена им от организатора или изтеглена от официалния сайт, в деня на репетицията при регистрация.  тук
8.6. Всеки одобрен кандидат се задължава да си направи и да представи на организаторите валидна здравна застраховка. 
9. Видео
9.1. Видеото за кандидатстване трябва да бъде с минимална продължителност 2 минути и 20 секунди.

9.2. Видеото трябва да показва уменията на кандидата на статичен и динамичен пилон, под формата на непрекъснат клип в един общ кадър.

9.3. Видеата, преминали през обработка, монтажи, филтри и други афтър ефекти, няма да бъдат разглеждани от организатора.

9.4. Всички видеа трябва да бъдат качени от участниците в Youtube и предоставени на организаторите под формата на линк, чрез регистрационната форма на официалния сайт на състезанието.

10. Музика
10.1. Музика се изпраща само от одобрените кандидати в срок не по-късно от 23:59 часа на 31 Януари 2021 година в МP3 формат.
10.2. Музиката трябва да е с продължителност не по-малко от 3 минути и не повече от 3:30 минути. Изключение правят песните за двойките и категория елит, които могат да бъдат с продължителност от 4:00 минути до 4:30 минути.
10.3. Няма да се допускат песни с крайно вулгарни текстове, подтикващи към насилие или дискриминация.
10.4. В случай на дублиране на песни и аранжименти, правото се полага на първия регистрирал се с конкретната музикална композиция.
10.5. Желателно е кандидатите да носят музиката си със себе си на поне още един носител в деня на състезанието – CD или USB.
11. Костюми
11.1. На участниците не се позволява да се явят с еротично бельо или бански костюм.
11.2. Всякаква форма на еротика, стриптийз и неприлична голота ще бъде санкционирана с незабавна дисквалификация.
11.3. Не се допускат латексови костюми, ръкавици, наколенки, ремъци и ботуши.
11.4. Всички аксесоари трябва да бъдат съобразени с комфорта и безопасността на участниците и да не пречат на техните изпълнения.
11.5. На състезанието се допускат балетни обувки, джаз и други танцови обувки, само ако не застрашават безопасността както на състезателя, така и на околните.
11.6. Допуска се и употребата на боди арт, татуировки и сценичен грим, при условие че не създават предпоставка за инцидент, не омазняват пилоните и не оставят трайни следи по съоръженията и сцената.
12. Изисквания към съчетанието (изпълнението)

12.1. Съчетанието трябва да бъде изградено на два пилона – статичен и динамичен, с приблизително съотношение на показаните от участника елементи върху тях 50/50, в допустимото според регламента време, с включени преходи и танцувални елементи.

12.2. В съчетанията не се допускат както еротични жестове и докосвания по интимни части, така и  употребата на остри предмети, течности, запалими течности, пироефекти и други опасни предмети и вещества, застрашаващи както изпълнителя, така и останалите, присъстващи в залата.

12.3. Одобрените състезатели трябва да изпратят кратко представяне за своето съчетание до 100 думи. (заедно с музиката в срок не по-късно от 23:59 часа на 31 Януари 2021 година)

12.4. Кандидатите, които имат желание и възможност да наградят своите съчетания с фоново видео, трябва да предоставят файл с формат mp4 (видео и музика в един файл), HD резолюция, 1920х1080 px., 16:9. Размери на екрана 6.00х4.00 метра. (заедно с музиката и краткото представяне в срок не по-късно от 23:59 часа на 31 Януари 2021 година)

12.5. Кандидатите, които имат желание, могат да опишат с какви цветове желаят да им бъде осветена сцената по време на изпълнението. Възможните цветове са: бяло, жълто, червено, зелено, синьо, лилаво, оранжево или комбинация от тях (заедно с музиката, видеото и краткото представяне в срок не по-късно от 23:59 часа на 31 Януари 2021 година)

12.6. За всеки изминал ден забава се отнема по една точка от оценката на съзтезателя.

12.7. Неспазването на правилата може да доведе до отнемане на точки от изпълнението, а в краен случай и до незабавна дисквалификация.  

13. Разрешени и забранени продукти
13.1. В деня, непосредствено преди и по време на състезанието, се забранява употребата на омазняващи лосиони, кремове и масла, които могат да повредят повърхността на пилоните или да я направят опасно хлъзгава както за самия изпълнител, така и за останалите участници в състезанието.
13.2. Позволена е употребата на подобряващи сцеплението с пилона козметични продукти като
Mighty Grip, Itac 2, Dry Hands, Chalk, Liquid chalk, Talc, Liquid talc.
*Забранява се използването на всякакви други продукти освен гореспоменатите.
14. Сцена
14.1. 2 пилона – статичен и динамичен с диметър 45 мм.
14.2. С лице към сцената – левият е статичен, десният е динамичен.
14.3. Разстояние между двата пилона: 3 метра.
14.4. Разстояние от пилоните до ръба на сцената: 2 метра.
14.5. Разстояние от пилоните до гърба на сцената: 8 метра.
15. Жури и журиране
15.1. Журито оценява участниците по десетобална система.

15.2. Крайната оценка на състезателя се формира от сбора на оценките на състезателя, разделен на броя членове на журито – средно аритметично.

15.3. Резултатите се подреждат от възходящ към низходящ ред. Първо място печели най-добрият резултат, следван от второ и трето.

15.4. Съдиите не коментират оценките със състезателите и тяхната оценка е окончателна.

15.5. Съдиите имат право да отнемат точки, да прекъсват участие и дори да отстранят състезател в случаите, когато участникът застрашава себе си, застрашава околните или нарушава правилата на състезанието.

15.6. Преди и по време на състезанието не се позволява директна комуникация между участниците и журито. В случай на колебания и въпроси, състезателите могат да отправят своите питания към Организатора или към назначени от него лица.

16. Оценяване
16.1. Точкуването и критериите за оценяване можете да видите тук.
16.2. Повторно изпълнение
16.2.1. Изпълнението НЕ може да бъде повторено, ако състезателят го е преустановил сам, без основателна причина, след първата минута от старта му.
16.2.2. Изпълнението МОЖЕ да бъде повторено в случаите, когато бъде установена техническа причина за прекъсването на съчетанието:
– Неизправност в съоръжението – конструкция, пилони и др;
– Неизправност в мултимедията – музика, осветление, видеопроекция;
17. Права на организатора
17.1. Организаторът има право да присъжда специални награди, когато сметне за подходящо.
17.2. Организаторът има право да запише/заснеме състезанието и с това си действие получава всички права върху записаните/заснетите материали, както и правото да ги разпространява.
17.3. Организаторът не поема отговорност за загубени или откраднати вещи в деня на състезанието.
17.4. Организаторът си запазва правото да променя правилата на състезанието и категориите при необходимост по всяко време, като се задължава да уведомява за това участниците, излагайки своите доводи пред тях за направените промени.
18. Поредност
18.1. Поредността на участниците за двата дни ще се определя от организатора.
18.2. Списъците ще бъдат публикувани на официалния сайт и в социалните мрежи на Pole Art Bulgaria
19. Гала спектакъл
19.1. Всички правила на състезанието важат и за изпълнителите, които имат желание да се регистрират за гала спектакъла.
19.2. Участниците в гала спектакъла ще бъдат избрани от Организатора.
19.3. Спечелването на състезанието, в която и да е от категориите, не гарантира участие в гала спектакъла.
19.4. Броят и имената на артистите в гала спектакъла ще бъдат обявени заедно с програмата на състезанието. С предимство са състезателите.